“Hayatta en pahalı şey tecrübedir. Çünkü kazanmak için kaybetmek gerekir.”

Medical
Tourism

Sağlık Turizminde
Hasta Davranışları

Healthcare &
Advertising

Dijital Pazarlama'da
Yeni Müşteriler

Healthcare
Communi
cation

Sağlık İletişiminin
Doğru Kullanımı

Tecrübe

Hayatta en pahalı şey
tecrübedir.Çünkü
kazanmak için kaybetmek
gerekir..

Marketing & Corporate Communication

Sağlık sektöründe finansal hedefler oluştururken Pazarlama ve Kurumsal İletişimin başrolü…
+ Detaylar

Healthcare Communication

Markanın yerleşkesi, anlaşılması, hedef kitlesi bireysel ve toplumsal kitleleri bilgilendirme, etkileme ve motive etmede sağlık iletişiminin doğru kullanımı…
+ Detaylar

Healthcare & Advertising

Sağlıkta bütünleşik pazarlama çerçevesinde, yaratıcılık, strateji, marka, Hasta davranışları Medya Planlama, Sağlık Turizmi ve sağlık turizminde dijital pazarlama…
+ Detaylar

Recent Projects

View Portfolio
Sağlıkla Büyüyoruz
PROJE
İsveç Klinik
Olympics Committee
GAZETE
Fortaleza 2020
GAZETE, TV
Dandaka
DİĞER, İNTERNET
3D Arch Decor
TV
Mirsa